Sytuacja kardiologii dziecięcej w Polsce

Sytuacja kardiologii dziecięcej w Polsce

Problemy z układem krążenia oraz wady serca stały się chorobą cywilizacyjną w XXI w. Dzięki nowoczesnym metodom badawczym, lekarze są w stanie wykryć wady serca już u noworodków. Dzięki tak szczegółowym badaniom, oszacowano, że każdego roku około 3000 dzieci przychodzi na świat z wrodzonymi wadami serca i problemami z układem krążenia.

Takimi dziećmi od chwili urodzenia powinien zająć się wyspecjalizowany kardiolog, mający dostęp do profesjonalnego sprzętu. Niestety w polskich warunkach brakuje obu tych rzeczy. Specjalistów jest zbyt niewielu, a poradnie kardiologii dziecięcej są niedoposażone. Nie pomagają w tym nawet umowy z NFZ, których celem jest dofinansowanie tych placówek. Większość pieniędzy wystarcza jedynie na podstawowe potrzeby placówki, tylko nieliczne mogą pozwolić sobie na zakup sprzętu medycznego, którego ceny sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych.

By wykryć takie zaburzenia pracy serca jak niewydolność serca, szmery nad sercem, guzy na sercu, kardiomiopatie, niedokrwienie czy nadciśnienie tętnicze należy wykonać cały szereg badań, np. EKG, Echo serca, Holter. Potrzeba na to jednak pieniędzy. Co ma zrobić kardiolog dziecięcy, gdy nie ma na czym pracować? Może jedynie wysłać rodziców z dzieckiem do innej placówki, która często oddalona jest o wiele kilometrów.

Sytuacja jest również kłopotliwa z takiego tytułu, że polscy specjaliści podkupywani są przez zagraniczne placówki. Dobry kardiolog dziecięcy może liczyć na zarobki kilkukrotnie wyższe niż w Polsce, dotyczy to również pielęgniarek i lekarzy innych specjalizacji. Jeżeli sytuacja w najbliższych latach się nie poprawi, to może okazać się, że w Polsce jest zbyt mało personelu, który byłby w stanie leczyć.

By zmienić taki stan rzeczy należałoby zmienić zupełnie system zdrowia. Być może oddanie składek na NFZ zdrowia Polakom i decydowanie komu je przekażą. Być może należałoby wprowadzić inny system, to zadanie leży po stronie rządu, a jeżeli problem zostanie zignorowany doprowadzi do tragicznej sytuacji.

Dodaj komentarz